Kawał: Diabeł zwabił na skraj przepaści Anglika, Francuza, Niemca i Polaka

Diabeł zwabił na skraj przepaści Anglika, Francuza, Niemca i Polaka.

 

Podchodzi do Anglika i mówi:
– Skacz!
– Nie skoczę.
– Gentleman skoczyłby.
Anglik skoczył.

 

Diabeł podchodzi do Francuza i mówi:
– Skacz!
– Nie skoczę.
– Gentleman skoczyłby.
– Nie skoczę.
– Ale teraz jest taka moda.
Francuz skoczył.

 

Diabeł podchodzi do Niemca i mówi:
– Skacz!
– Nie skoczę.
– Gentleman skoczyłby.
– Nie skoczę.
– Ale teraz jest taka moda.
– Nie skoczę.
– To rozkaz!
Niemiec skoczył.

 

Diabeł podchodzi do Polaka i mówi:
– Skacz!
– Nie skoczę.
– Gentleman skoczyłby.
– Nie skoczę.
– Ale teraz jest taka moda.
– Nie skoczę.
– To rozkaz!
– Nie skoczę.
– A to nie skacz!
Polak skoczył.

Copy

error: Content is protected !!